nieprzytomność


nieprzytomność
Robić coś, być jakimś do nieprzytomności «robić coś (np. pracować) bardzo intensywnie, być jakimś (np. zmęczonym) w najwyższym stopniu»: (...) wszystko straciłam, straciłam mojego syna, którego kochałam do nieprzytomności. Roz bezp 2001.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • nieprzytomność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nieprzytomnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} utrata, brak przytomności; omdlenie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być w stanie nieprzytomności. Pobić kogoś mocno, do nieprzytomności. ZOB. do nieprzytomności {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieprzytomność — ż V, DCMs. nieprzytomnośćści, blm «stan całkowitej utraty świadomości; omdlenie» Być bliskim nieprzytomności. Upić się do nieprzytomności. Pobić kogoś do nieprzytomności. ◊ pot. Uczyć się, być zmęczonym, wściekłym do nieprzytomności «uczyć się… …   Słownik języka polskiego

  • niepamięć — ż V, DCMs. niepamięćęci, blm 1. «brak pamięci (o kimś lub o czymś), zapomnienie» ◊ Pójść, iść w niepamięć «zostać zapomnianym» ◊ Puścić coś w niepamięć «zapomnieć o doznanej przykrości, krzywdzie; wybaczyć» ◊ Wydobyć kogoś (coś) z niepamięci… …   Słownik języka polskiego

  • zatracenie — n I 1. rzecz. od zatracić. 2. książk. «utrata poczucia rzeczywistości wskutek intensywnego zainteresowania się kimś lub czymś; nieprzytomność» Kochać aż do zatracenia. zatracenie się rzecz. od zatracić się …   Słownik języka polskiego

  • nieświadomość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nieświadomośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nieuświadamianie sobie czegoś, brak wiedzy o czymś, nieznajomość czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieświadomość ryzyka.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień